Sunday, July 11, 2010


Dalam kereta aku mengulang-ngulang lagu rasmi IKRAM.Baru selesai memberi semangat kepada student.Ramai juga mereka.Lagi ramai dari masa aku dahulu.